Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

Az alitas.eu weboldal használatára

A jelen felhasználói feltételek (a továbbiakban: FF ) a Merkair Kft. (a továbbiakban: Közvetítő Szolgáltató) által üzemeltetett www.alitas.eu internetes weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) a Szolgáltató által végzett közvetítői tevékenység és az elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódószolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás ) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 1. TEVÉKENYSÉG MEGHATÁROZÁSA

1.1. A Közvetítő Szolgáltató jelen weboldalon információs társadalmi szolgáltatás keretén belül közvetítő tevékenységet végez, így repülési és/vagy egyéb szolgáltatási ajánlatokat közvetít az érdeklődők, megrendelők, igénybevevők között. A repülési vagy egyéb szolgáltatási szerződés a két fél között jön létre, a repülési és kapcsolódó szolgáltatást nem csak a jelen FF­ben megjelölt Közvetítő Szolgáltató nyújtja.

1.2. Jelen FF nem határozza meg az egyedi és konkrét repülési vagy egyéb szolgáltatási szerződések tartalmát és feltételeit, de a repülési vagy szolgáltató rendelkezése alapján az egyes szolgáltatók által kibocsátott ÁSZF­ek, Üzleti Feltételek tartalmát a repülési vagy egyéb szolgáltatást igénybe vevők megismerik és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1.3. Jelen FF a weboldal igénybevételéhez és használatához kapcsolódóan ír elő és határoz

meg szabályokat.

 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2.1. Jelen FF szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve szerződéskötési ajánlatot tesz, hirdetésre jelentkezik, érdeklődik, információt kér (a továbbiakban: Felhasználó).

2.2. A Felhasználó a Szolgáltatás bármilyen jellegű használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el a jelen FF, továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának rendelkezéseit, amelyek elérhetőek és megtekinthetők a Weboldalon.

2.3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Közvetítő Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely írásbeli szerződésnek minősül.

2.4. Az online szerződést a Közvetítő Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el.

2.5. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett konkrét adatok, igénylés, foglalás, megrendelés és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

2.6. A szerződéskötés nyelve kizárólag: magyar.

2.7. Magatartási Kódex nem áll rendelkezésre.

2.8. A szerződés és a megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat, tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

2.9. A vállalkozó megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket. A vállalkozó által igénybe vett hardverek és szoftverek biztonságosan képesek együttműködni az elektronikus kereskedelmi ügyletek kapcsán létrejövő digitális

adattartalmakkal.

2.10. A Közvetítő Szolgáltató bármikor jogosult a jelen FF módosítására, kiegészítésére, visszavonására, de ezekről a tényekről köteles tájékoztatni a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően az új FF a hatályos és érvényes, amelyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad

 1. Jogforrások:

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól,

 1. évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről,
 2. évi CVIII. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 3. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről.

4./ A Közvetítő Szolgáltató adatai:

Név: Merkair Kft.

Cím: 2133 Sződliget, Vasúti Fasor 29.

Képviselő: Merka Géza

Adószám: 24178435-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-160356

Légitevékenységi Engedély száma: HU.ATO­0073, H-103

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés saját tevékenységével kapcsolatban:

Cím: 2120 Dunakeszi, Szent István u. 31.

E­mail: repules.alitas@gmail.com

Tel.: +36 20 379­-1989

Nyitva tartás: Munkanap 9-­17

5./ Általános tudnivalók

Az on­line kereskedelmi platform az interneten a http://alitas.eu / URL alatt található.

Az FF szerinti információs társadalmi szerződés létrejön: a weboldal megtekintésével, megrendeléssel, vagy bármely más határozott tevékenységgel, amely érinti a weboldalt vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást. A Weboldalon megrendelés nem jöhet létre, ahhoz konkrét kapcsolatfelvétel szükséges megrendelő/vásárló és szolgáltató között.

A Weboldal megtekintését követően bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.

6./ A Weboldalon elérhető szolgáltatások

A Közvetítő Szolgáltató főként sétarepülési, illetve tesztvezetési ajánlatokat közvetít, de fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatai körét bármikor megváltoztassa.

7./A megrendelés menete:

7.1. A Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatásokat csak a szolgáltatóval történt konkrét kapcsolatfelvételt követően tudja megrendelni, tehát a megrendelés, teljesítés kívül esik jelen weboldal üzleti tevékenységén.

7.2. A megrendelő/vásárló telefonon, űrlap vagy e­mail útján veszi fel a kapcsolatot a konkrét ajánlat vagy megrendelés kapcsán a szolgáltatóval.

7.3. A foglalási igényt megrendelő/vásárló írásban köteles megerősíteni szolgáltatónak.

7.4. A megrendelő ezt követő nyilatkozata minősül a saját részéről a Közvetítő Szolgáltatón keresztül a repülési vagy egyéb szolgáltató részére tett ajánlattételnek.

7.5. A Felhasználó saját döntése alapján intézheti a szerződéskötést, előlegfizetést személyesen vagy elektronikus úton. Számlaigényt a teljesítés előtt kell jelezni.

7.6. Az utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződés létrejöttére, feltételeire az egyedi szolgáltató szerződési feltételei vonatkoznak.

7.7. A megrendelések beérkezési sorrendben folyamatosan feldolgozásra kerülnek.

7.8. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a szolgáltató foglalási rendszere szabad helyet, foglalható státuszt, az on­line technikai rendszerből és több helyszínen történő egyidejű foglalás lehetőségéből eredően a valós állapot ettől eltérhet. Erről az időleges akadályozó tényről a Közvetítő Szolgáltató értesíti az igénybejelentőt, ajánlattevőt.

7.9. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

Felhasználónak/megrendelőnek a megrendelés során többször is és utólag is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására, illetve tájékoztathatja erről a Közvetítő Szolgáltató vele kapcsolatot létesítő munkatársát.

8./ Fizetés, a szerződés teljesítése

8.1. A repülési vagy egyéb szolgáltatási szerződés teljesítésére és a fizetésre is az egyedi szolgáltatási szerződés feltételei vonatkoznak.

8.2. Szolgáltató csak abban az esetben foglalja le a szolgáltatáshoz szükséges repülőgépet és egyéb technikai, szolgáltatási hátteret, ha a megrendelő/vásárló a szolgáltatás teljes díját előzetesen befizeti a szolgáltató bankszámlájára vagy arra banki átutalással teljesít.

8.3. Szolgáltató kivételes esetben jogosult arra, hogy a megrendelő/vásárló a teljes szolgáltatási díj előzetes megfizetése nélkül, de annak 50%­ának előlegként történő befizetése mellett kezdje meg a szolgáltatása teljesítését.

8.4. Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vételének módjáról és feltételeiről (helyszín, időpont, napszak, légijármű) előzetesen tájékoztatja megrendelőt.

8.5. Vásárló a megrendeléssel feljogosítja a Szolgáltatót, hogy a szükséges repülőgépet lefoglalja, illetve a kapcsolódó személyi és technikai hátteret biztosítsa. Amennyiben a megrendelő megrendelése esetén sem veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást, úgy ebben az esetben is köteles megtéríteni Szolgáltató költségeit.

8.6. Szolgáltató nyomatékkal felhívja jelen szabályzatban is a megrendelők figyelmét arra, hogy a repülési szolgáltatások jelentős mértékben kitettek időjárási és műszaki feltételeknek, alkalmanként egyszeri vagy többszöri halasztása és/vagy módosítása is lehetséges a már fixen leegyeztetett szolgáltatások igénybevételének. Szolgáltató ebben az esetben teljes mértékben kizárja felelősségét, megrendelő nem jogosult semmilyen költség­ vagy kártérítésre, kártalanításra.

9./ Szerzői jogi nyilatkozat

A www.alitas.eu honlapon megjelenő minden tartalom, így különösen: fotók, leírások,cikkek, szerkesztett információk, csoportosított adattartalmak, grafikus megoldások vagy bármely más szerzői mű a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a megalkotásának pillanatától szerzői jogi oltalom alatt állnak. A weboldalunkon és más platformon megjelenő „művek” szerzői főszabályként nem adnak hozzájárulást a jogi oltalom alatt álló tartalmak másolásához, letöltéséhez, többszörözéséhez, tárolásához vagy bármi más magatartáshoz, amely sérti jogaikat vagy érdekeiket. Fentiekkel együtt és azokon is túl kifejezetten Tilos a „művek” bármilyen technológiával megvalósított adathordozóra felvitele, üzleti célú bármilyen felhasználása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése. A tiltás nem érinti a szabad felhasználási eseteket, de a jogszerű felhasználást a felhasználónak kell bizonyítania.

Minden jogosulatlan felhasználás esetén a www.alitas.eu weboldal üzemeltetője a nyilvános Felhasználási Feltételek szerint tartalmi elememként (így fotók, leírások, egyes tartalmi részek egy­egy darabjaiként külön-külön) 100.000 Ft­os használati díjat számol fel és érvényesít.

10./ Fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

Közvetítő Szolgáltató jelen szabályokkal kötelező erő nélkül tájékoztatja a Megrendelőt a távollévők között létrejött szerződés alapján repülési vagy egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szembeni általános jogairól, egyben ismét hangsúlyozva, hogy a weboldal felhasználója, a megrendelő, ajánlattevő a repülés szervezőjével, vagy egyéb szolgáltatóval köti meg a repülési vagy egyéb szolgáltatási szerződést, nem vele, mint repülés közvetítővel!

10.1./ Fogalmak

10.1.1. fogyasztó: a Ptk­ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó,

10.1.2. vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

10.1.3. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan ­ ellenszolgáltatás fejében végzett ­ tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

10.1.4. áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

10.1.5. eladási ár:a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

10.1.6. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

10.1.7. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

10.2./ Árfeltüntetési kötelezettség

10.2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

10.2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

10.2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve ­ határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével ­ a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

10.2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket tartalmazó árat is fel kell tüntetni.

10.2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát­ amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik ­, az egységárat is meg kell adni.

10.2.6. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

10.2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

10.2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett

10.3./ Panaszkezelés általános szabályai

10.3.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről ­ ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével ­ és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és ­ ha a panaszokat ilyen módon is fogadja ­ elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

10.3.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

10.3.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

10.3.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

10.3.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és ­ telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével ­ a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

10.3.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával ­ annak jellege szerint ­ mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

10.3.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

10.4./ Békéltető testület eljárása

10.4.1.1. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

Megnevezés, elérhetőség:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E­mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8.30­-16.30,

kedd: 8.30­-16.30,

szerda: 8.30-­16.30,

csütörtök: 8.30-­18.00,

péntek: 8.30­-13.30

Tanácsadási időpontok:

hétfő: 12.30­-16.30,

szerda: 12.30-­16.30.

10.4.1.2. A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

­ a termék minőségével,

­ a termék biztonságosságával,

­ a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

­ a szolgáltatás minőségével,

­ a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.4.2. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

10.4.3. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

10.4.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

10.4.5. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítvány,

h)a fogyasztó aláírását.

10.4.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

10.4.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

10.4.8. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

10.4.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

10.4.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél ­ az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított ­ tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

10.4.11. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

10.4.12. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

10.4.13. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg,vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

10.4.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha

 1. a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 2. b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 3. c) az eljárás folytatása lehetetlen,
 4. d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból ­ ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható ­ nincs szükség.

10.4.15. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 1. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás ­ a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt ­ általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte,

vagy

 1. b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

10.4.16. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

10.4.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

10.4.16. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

10.4.17. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

11./ Elállási jog

11.1. A távollévők között létrejött szerződés esetén megrendelő/vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől azokban az esetekben, amikor a termék nem áll elállási korlátozás alatt. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

11.2. Az elállási határidő a szerződéskötés napjától számított 14 nap elteltével jár le.

11.3. Ha megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (személyesen, postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) szolgáltatást nyújtó szolgáltató szerződésében, ÁSZF-­jében meghatározott címére, elérhetőségére.

A megrendelő felhasználhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat­mintát is, de nyilatkozatát megteheti formakényszer nélkül is.

11.4. Határidőben gyakorolja elállási jogát a megrendelő, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

11.5. Elállási nyilatkozat minta a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) :

Címzett: ……………………………………………………………………………. vállalkozás

Alulírott/ak: …………………………………………………………………. vásárló/fogyasztó

kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………………………………

12./ Az elállás joghatásai

12.1. Ha a megrendelő/vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a vállalkozó visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

12.2. Vállalkozó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

12.3. A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

­ a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,

­ vagy ha az utas érdekkörében felmerült a szolgáltatás egészének teljesítését meghiúsító magatartása következtében a teljes teljesítés meghiúsul.

­ olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a jogszabályban meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

­ olyan nem előre gyártott termék/szolgáltatás esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

­ A szolgáltató érdekkörében felmerülő vis­maior problémák esetén, mint pl. de nem teljes körűen: Műszaki meghibásodás, Hatósági helyszíni intézkedés, Meteorológiai körülmények, stb…

13./ Záró és egyéb rendelkezések

Jelen FF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a feltételek többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Budapest, 2019.05.01

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.